31 Dec

Kế toán các khoản doanh thu 2

10.Nếu SP,HH,DV đã tiêu thụ kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành BCTC phải coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày BCĐKT. Trường hợp Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành BCTC thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh.

11.TH xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa thì kế toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn hàng bán.

12.Doanh thu BĐS của doanh nghiệp là chủ đầu tư:

Không được ghi nhận doanh thu bán BĐS theo chuẩn mực kế toán Hợp đồng xây dựng và không được ghi nhận doanh thu đối với số tiền thu trước của khách hàng theo tiến độ.

Nếu khách hàng có quyền hoàn thiện nội thất của BĐS và DN thực hiện việc hoàn thành nội thất của BĐS theo đúng thiết kế, mẫu mã, yêu cầu của khách hàng thì DN được ghi nhận doanh thu khi hoàn thành, bàn giao phần xây thô.

Đối với BĐS phân lô bán nền, doanh thu được ghi nhận sau khi chuyển giao nền đất.

Xem lại kế toán các khoản doanh thu phần 1

13.Đối với trường hợp cho thuê tài sản, có nhận trước tiền cho thuê từ nhiều kỳ, nếu thời gian cho thuê chiếm trên 90% thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, DN có thể lựa chọn phương pháp ghi nhận doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền cho thuê.

Điều kiện ghi nhận 01 lần:

– Chiếm 90%/thời gian thuê

– Trả trước phải 90%

– Tiền trả trước xảy ra trong vòng 12 tháng từ thời điểm thuê

– Cam kết không trả lại đất thuê.

14.Đối với tiền lãi phải thu từ các khoản cho vay, bán hàng trả chậm, trả góp thì doanh thu chỉ được ghi nhận khi chắc chắn thu được và khoản gốc vay, nợ gốc phải thu không bi phân loại là quá hạn cần phải trích lập dự phòng.

Hướng dẫn sửa lỗi chữ ký số chưa đăng ký cơ quan

15.Các khoản giảm trừ doanh thu

– Chiết khấu thương mại ( TK 5211)

– Giảm giá hàng bán ( TK 5212)

– Hàng bán bị trả lại ( TK 5213)

Ví dụ 4: Ghi nhận giảm trừ doanh thu Cty A bán lô hàng giá trị chưa thuế là 100tr, thuế suất 10%, đã xuất hàng và người mua chấp nhận thanh toán.Do mua đạt doanh số là 100tr nên người mua được hưởng 2% chiết khấu.

Giải: Theo quy định tại TT 129/2013 về giá tính thuế GTGT đối với trường hợp có giảm giá, chiết khấu, thì giá tính thuế GTGT là giá đã giảm, đã trừ ck. Giá tính thuế = Gía trên hoá đơn – Các khoản giảm giá, CKTM Doanh thu bán hàng thực tế: 100tr * 98% = 98tr Hạch toán kế toán N131 107,8tr C511 98tr C3331 9,8tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *